Skip to main content

ការបន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់ជាលើកដំំបូង

តើក្នុងការបន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់ដំបូងរបស់អ្នក តម្រូវអោយលោកអ្នកត្រូវការអ្វីខ្លះ?

  • ក្នុងការបន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់ដំបូងរបស់អ្នកតម្រូវអោយលោកអ្នក ត្រូវចូលទៅកាន់មុខងារអ្នកប្រើប្រាស់ឬភាសាអង់គ្លេសថាuser(ជាកន្លែងសម្រាប់បង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ឬហៅថាUserនិងបង្កើតតួនាទី)និងក្នុងមុខងារអ្នកប្រើប្រាស់(user)មានមុខងារជួយសម្រួលផ្តល់់ម្ចាស់អាជីវកម្មដូចជា៖
អ្នកប្រើប្រាស់: ជាមុខងារសម្រាប់ធ្វើការបន្ថែមអ្នកប្រើក្នុងហាងរបស់អ្នក
  • ក្នុងការបន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងហាងរបស់លោកអ្នកតម្រូវអោយចូលទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ បន្តមកចុចបន្តទៅកាន់មុខងារអ្នកប្រើប្រាស់រួចចុចបន្តទៅកាន់មុខងារបន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់និងតម្រូវអោយបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីអ្នកប្រើប្រាស់និងចុចពាក្យOKជាការស្រេច “ចុចទីនេះទៅកាន់ការបង្កើតអ្នកប្រើ(User)
តួនាទី: ជាកន្លែងបន្ថែមតួនាទីជូនអ្នកប្រើប្រាស់
  • ក្នុងការបន្ថែមតួនាទីជូនអ្នកប្រើប្រាស់ តម្រូវអោយលោកអ្នកចូលទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ បន្តចុចទៅកាន់មុខងារតួនាទីរូចធ្វើការចុចទៅកាន់មុខងារបន្ថែមមុខងារនិងបន្តធ្វើការបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនជាការសម្រេច“ចុចទីនេះទៅកាន់ការបង្កើតតូនាទី(Roll)
  • ប្រវត្តិសកម្មភាព: ជាកន្លែងក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មាននៃការលក់ទំនិញរបស់បុគ្គលិក